ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ
Product_thumb_4.0101-helmet-bracket-h-86
Η-86 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΠΙΔΙΟΥ ΣΕ ΚΡΑΝΟΣ (4.0101)
Product-shadow
Η-86 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΠΙΔΙΟΥ ΣΕ ΚΡΑΝΟΣ (4.0101)
  • μηχανισμός κατάλληλος για διαφόρους τύπους κρανών
  •  τρείς (3) θέσεις λειτουργίας, συνδυαζόμενος με όλα τα ασπίδια (4.0066  4.0168)
Product_thumb_4.0307_universal_clip_adaptor_for_helmets60706
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΠΙΔΙΟΥ (4.0307)
Product-shadow
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΠΙΔΙΟΥ (4.0307)
  • μηχανισμός κατάλληλος για διαφόρους τύπους κρανών
  • τρείς (3) θέσεις λειτουργίας
  • συνδυαζόμενος με όλα τα ασπίδια (4.0066  4.0168)
Product_thumb_4.0066
ΑΣΠΙΔΙΟ FC25 (4.0066)
Προδιαγραφή: ΕΝ 166 ΕΝ 1731
Product-shadow
ΑΣΠΙΔΙΟ FC25 (4.0066)
Προδιαγραφή: ΕΝ 166 ΕΝ 1731
  • ανταλλακτικό πολυκαρβονικό ασπίδιο με ή χωρίς ενίσχυση αλουμινίου περιμετρικά.
  • κατάλληλο για κεφαλόδεμα Η-85A
Product_thumb_4.0168_mesh_visor_for_fc25
ΑΣΠΙΔΙΟ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΙΤΑ (4.0168)
Προδιαγραφή: EN 166 EN 1731
Product-shadow
ΑΣΠΙΔΙΟ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΙΤΑ (4.0168)
Προδιαγραφή: EN 166 EN 1731
  • ανταλλακτικό ασπίδιο (μεταλλική σίτα), κατάλληλο για κεφαλόδεμα Η-85Α