Πολιτική για την ποιότητα

Η εταιρεία PROTEK είναι μία από τις πιο εξειδικευμένες εταιρείες στο χώρο της εμπορίας Μέσων Ατομικής Προστασίας.
Είναι μια σύγχρονη και δυναμική εταιρεία που η ίδρυση της σηματοδότησε τη συγκέντρωση της μεγάλης εμπειρίας των Δημήτρη Παναγούλια και Γιάννη Κρέστα στο χώρο και έχει κάνει μεγάλα βήματα, αποκτώντας εξαιρετική τεχνογνωσία και αναπτύσσοντας σημαντικές συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα.
Η εταιρεία PROTEK δεσμεύεται να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, με βάση:

-         Τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με τους πελάτες της.

Τη συστηματική αξιοποίηση των προτάσεων αλλά και των παρατηρήσεων πελατών και συνεργατών ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση των εμπορευόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Την παρακολούθηση και την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας.

Στα πλαίσια του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η εταιρία, εγκαθίστανται και παρακολουθούνται συστηματικά, οι αντικειμενικοί σκοποί της εταιρίας είναι να:

Διατηρεί Υψηλό Επίπεδο Αξιοπιστίας των Σημαντικότερων Προμηθευτών
Είναι Συνεπής αλλά και Άμεση στην Εξυπηρέτηση των Πελατών
Αξιολογεί τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών με στόχο την ει δυνατόν ικανοποίηση τους
Διατηρεί την Ικανοποίηση των Πελατών της σε Υψηλά Επίπεδα
Διατηρεί ένα Αποδοτικό Σύστημα Ποιότητας
Βελτιώνει Διαρκώς το Σύστημα Ποιότητας που Εφαρμόζει

Η  διοίκηση της εταιρίας κάνει κατανοητή την πολιτική της για την ποιότητα στους εργαζομένους και στους συνεργάτες της:

Προσδιορίζοντας αναλυτικά τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του κάθε εργαζομένου στην καθημερινή του εργασία.
Παρέχοντας διαρκή και συστηματική εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό  της επιχείρησης, σε θέματα ποιότητας αλλά και σε θέματα σχετικά με την καθημερινή εργασία.
Με καθημερινές επαφές με όλους τους εργαζομένους για προβλήματα που αφορούν τους ίδιους, την επιχείρηση και τους πελάτες.

                                      

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ PROTEK