ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ
Product_thumb_sp2nd_2
ATOMIKO ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟ Ο2 SP2nd (4.0397)
Προδιαγραφή: ATEX: ExII 1G Exia iiCT4 EN 50270:2006 EN 55011:2007 Group 2 Class B EN 6079-0:2006 EN 60079-11:2007
Κατασκευαστής: SENKO
Product-shadow
ATOMIKO ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟ Ο2 SP2nd (4.0397)
Προδιαγραφή: ATEX: ExII 1G Exia iiCT4 EN 50270:2006 EN 55011:2007 Group 2 Class B EN 6079-0:2006 EN 60079-11:2007
Κατασκευαστής: SENKO
 •  automatic checking of the function of the sensor
 •  automatic zero-calibration function and easy span-calibration function
 •  operates for 24 months and more without needing to replace the battery or sensor
 •  small size and light weight (120g )make the SP2nd ideal for personal use
 •  settings High, Low, STEL, TWA with vibration, visual and audible (95dB) alarms
 •  rubber material case for shock protection as well as a water/dust proof shell
 •  comes with stainless-steel alligator belt clip and test cap
Product_thumb_4.0397_single_gas_detector_sp2nd_1
Product_thumb_4.0396_photo_four_gas_detector_senkosp-12c7_png
ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΡΓΟΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4 ΑΕΡΙΩΝ SENKO SP12C7 (4.0396)
Προδιαγραφή: ATEX: Ex iad IICT3/T4 EN 50270:2006 EN 55011:2007 Group 2 Class B EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3 995+A1:2001 +A2:2005
Κατασκευαστής: SENKO
Product-shadow
ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΡΓΟΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4 ΑΕΡΙΩΝ SENKO SP12C7 (4.0396)
Προδιαγραφή: ATEX: Ex iad IICT3/T4 EN 50270:2006 EN 55011:2007 Group 2 Class B EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3 995+A1:2001 +A2:2005
Κατασκευαστής: SENKO

• automatic checking function of the sensors for fault
• simultaneous checking of 4 kinds of gases usually oxygen, combustibles, and 2-toxic gases CO, H2S          (flammability, oxygen, carbon monoxide, hydrogen sulfide)
• extra large liquid crystal display (LCD) and an optional built in sample pump
• light enough (240g) to carry in your hand or clip to your belt
• rechargeable ALKALINE battery and charger unit is included
• audible(95dB), visual and vibration alarm- settings High, Low, STEL, TWA
• rubber material case for safety and durability
• comes with stainless-steel alligator belt clip and test cap
• external pump and probe installation functionThe Portable 4 gas detector is a multi-gas detector designed to provide reliable personal safety simultaneously checking 4 kinds of gases usually oxygen, combustibles, and 2-toxic gases CO, H2S (flammability, oxygen, carbon monoxide, hydrogen sulfide)

 

Product_thumb_4.0396_4_gas_meter_sp12c7_and_charger Product_thumb_4.0396__4.0398_sp12c7_pump
Product_thumb_4.0398_senko_sampling_pump_sp12c7_pump
ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ SENKO SP-PUMP101 (4.0398)
Κατασκευαστής: SENKO
Product-shadow
ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ SENKO SP-PUMP101 (4.0398)
Κατασκευαστής: SENKO
 •  to be used with SENKO SP12CC7 and SP2ND allowing remote sampling of enclosed areas such as tanks and manholes
 •  durable industrial pump with simple locking device for connection
 •  uses size AA alkaline rechargeable battery providing 10+hours operating time
 •  self checking with low flowrate/low battery alarm (Red LED)
 • weight with battery 200g
Product_thumb_4.0396_4.0398_4.0399_senko_4gas_meter_and_pump_and_pipe_p1060008
Product_thumb_4.0399_pipe_for_sampling_pump_p1060012
ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 5m SENKO (4.0399)
Κατασκευαστής: SENKO
Product-shadow
ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 5m SENKO (4.0399)
Κατασκευαστής: SENKO
 • εύκαμπτη σωλήνας 5μ, για χρήση με την αντλία δειγματοληψίας SP-101

 

Product_thumb_5.0373-p100_black_dsc9837_jeff
ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ SENSIT ®P100 (5.0373)
Προδιαγραφή: EN 60079-0 EN60079-11
Κατασκευαστής: SENSIT
Product-shadow
ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ SENSIT ®P100 (5.0373)
Προδιαγραφή: EN 60079-0 EN60079-11
Κατασκευαστής: SENSIT
 •  single gas personal monitor designed to warn the user of hazardous gases
 • available Gas Sensors: Oxygen (O2) Carbon Monoxide (CO) Hydrogen Sulfide (H2S) Hydrogen Cyanide (HCN) Chlorine (Cl2) Nitrous Oxide (NO) Nitrogen Dioxide (SO2)
Product_thumb_5.0373_yellow--sensit_p100-copy
Product_thumb_5.0377ssensit-s-cal-bump-test-station
SENSIT® S-CAL ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ P-100 (5.0377)
Κατασκευαστής: SENSIT
Product-shadow
SENSIT® S-CAL ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ P-100 (5.0377)
Κατασκευαστής: SENSIT
 • Application - Test and/or Calibrate Sensit® P100 monitors
 •  Record data into SCAL-N data management system Features
 •  Designed to test CO, NO, NO2, H2S, Cl2, SO2, and HCN models of P100
 •  Indicates proper gas pressure
 •  Automatic operation when instrument is installed • Indication of pass or fail
 •  RJ45 intranet connection • Wall or desk mount
Product_thumb_5.0378-sensit_p400_dsc9858-04
ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ SENSIT ® P400 (5.0378)
Προδιαγραφή: EN 60079-0:2009 EN 60079-1:2007 EN 60079-11:2007
Κατασκευαστής: SENSIT
Product-shadow
ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ SENSIT ® P400 (5.0378)
Προδιαγραφή: EN 60079-0:2009 EN 60079-1:2007 EN 60079-11:2007
Κατασκευαστής: SENSIT
 • multi-gas monitor for 1-5 hazardous gases in the working environment
 • includes LEL, CO, H2 S, O2 plus one of: NO2,  SO2, CI2, HCN,HCN, PH3,ETO
 • audible, visual and vibrating alarms
 • large graphic display
 • encased in robust rubberized housing
 • 24 hours use on alkaline batteries -15 hours on rechargeable batteries
Product_thumb_5.0374-sensit_goldg2_large
ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4 ΑΕΡΙΩΝ SENSIT® GOLD G2 (5.0374)
Προδιαγραφή: EN 60079-0 EN60079-11
Κατασκευαστής: SENSIT
Product-shadow
ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4 ΑΕΡΙΩΝ SENSIT® GOLD G2 (5.0374)
Προδιαγραφή: EN 60079-0 EN60079-11
Κατασκευαστής: SENSIT
 •  a portable multi-gas leak detector and confined space monitor
 • versatile and user-friendly the G2 is ideal for natural gas or propane gas leak location
 • bright LCD display
 • monitors up to 4 gases simultaneously, fulfilling any confined space entry requirements
 • the G2 can be configured for combustible gas readings in PPM, LEL and/or percent volume as well as a variety of toxic sensors and oxygen
Product_thumb_5.0375-sensit_tkx_large
ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙOY SENSIT ®TKX (5.0375)
Προδιαγραφή: EN 60079-11:2007
Κατασκευαστής: SENSIT
Product-shadow
ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙOY SENSIT ®TKX (5.0375)
Προδιαγραφή: EN 60079-11:2007
Κατασκευαστής: SENSIT
 • a portable single gas leak detector
 • durable design and easy operation make locating hard to find natural gas or propane gas leaks easier
 • rugged sensor cap prevents contamination of the LEL sensor
 • Tick Rate Control pin-points leaks
 • low maintenance