ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ
Product_thumb_4.0050-emergency-escape-breathing-device-eebd
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ (4.0050)
Προδιαγραφή: IMO EN 1146:2005 ISO 23269-1:2008
Product-shadow
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ (4.0050)
Προδιαγραφή: IMO EN 1146:2005 ISO 23269-1:2008
  • open circuit compressed air device with hood
  •  3 litre (15 mins) with regulator and pressure gauge
  • carrying bag with harness strap
  • weight: ±8kg
  • Certification: IMO Res.MSC.98(73) (International Code for Fire Safety Systems) MSC/Circ.849 EN 1146:2005 ISO 23269-1:2008
Product_thumb_4.0334-compressed-air-bottle-and-mask-scba
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ (4.0334)
Προδιαγραφή: IMO EN 136 EN 137:2006
Product-shadow
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ (4.0334)
Προδιαγραφή: IMO EN 136 EN 137:2006

• full face mask with air supply valve, pressure reducer, pressure gauge, warning whistle
• backplate and compressed air cylinder
• cylinder: Steel- 6litre capacity 1800l
• weight: 14kg
• Certification: IMO Res.MSC.98(73) (International Code for Fire Safety Systems) Chapter 3.2.1.2,

EN 137(2006), EN 136 (1998) including AC (1999) and AC (2003)

Product_thumb_4.0241_compressed_air_bottle_6_litre
ΦΙΑΛΗ 300 BAR ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (4.0241)
Product-shadow
ΦΙΑΛΗ 300 BAR ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (4.0241)
  • Φιάλη μεταλλική, όγκου 6 λίτρων και πίεσης 300 bar