ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ
Product_thumb_4.0336-_hoto-spiroscape-in-use
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ (4.0336)
Προδιαγραφή: SOLAS 1974+2000 EN 1146 EN 849 EN ISO 2503
Product-shadow
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ (4.0336)
Προδιαγραφή: SOLAS 1974+2000 EN 1146 EN 849 EN ISO 2503

Simple to use, once put on, the user is able to focus on escape. This is made possible with the unique ambient air valve which automatically opens when the cylinder is depleted. The automatic ambient air valve eliminates the risk of suffocation inside the hood and eliminates the need to waste breathing air on a low air warning alarm. The patented air distribution system expels Carbon Dioxide from the hood, thus optimizing air usage from the cylinder. The airflow is activated by pulling the quick start strap which simultaneously opens the zipper on the carrying bag and gives the user access to the hood. An anti-tamper tag verifies the integrity of the unit and the cylinder contents gauge can easily be viewed from the outside.

Product_thumb_4.0336_spiroscape-in-use
Product_thumb_4.0335-spiro-190u
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΑΥΤΟΝΟΜΗ SPIROMATIC 90U (4.0335)
Προδιαγραφή: EN 136:AC 2003 EN 137:20007 SOLAS 74
Product-shadow
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΑΥΤΟΝΟΜΗ SPIROMATIC 90U (4.0335)
Προδιαγραφή: EN 136:AC 2003 EN 137:20007 SOLAS 74

Full face mask with air supply valve, pressure reducer, pressure gauge, warning whistle, backboard and compressed air cylinder, padded shoulder straps.

Product_thumb_4.0050-emergency-escape-breathing-device-eebd
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ (4.0050)
Προδιαγραφή: IMO EN 1146:2005 ISO 23269-1:2008
Product-shadow
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ (4.0050)
Προδιαγραφή: IMO EN 1146:2005 ISO 23269-1:2008
  • open circuit compressed air device with hood
  •  3 litre (15 mins) with regulator and pressure gauge
  • carrying bag with harness strap
  • weight: ±8kg
  • Certification: IMO Res.MSC.98(73) (International Code for Fire Safety Systems) MSC/Circ.849 EN 1146:2005 ISO 23269-1:2008
Product_thumb_4.0334-compressed-air-bottle-and-mask-scba
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ (4.0334)
Προδιαγραφή: IMO EN 136 EN 137:2006
Product-shadow
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ (4.0334)
Προδιαγραφή: IMO EN 136 EN 137:2006

• full face mask with air supply valve, pressure reducer, pressure gauge, warning whistle
• backplate and compressed air cylinder
• cylinder: Steel- 6litre capacity 1800l
• weight: 14kg
• Certification: IMO Res.MSC.98(73) (International Code for Fire Safety Systems) Chapter 3.2.1.2,

EN 137(2006), EN 136 (1998) including AC (1999) and AC (2003)

Product_thumb_4.0241_compressed_air_bottle_6_litre
ΦΙΑΛΗ 300 BAR ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (4.0241)
Product-shadow
ΦΙΑΛΗ 300 BAR ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (4.0241)
  • Φιάλη μεταλλική, όγκου 6 λίτρων και πίεσης 300 bar