ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ
Product_thumb_1.0059_insulating_gloves_class_00
ΓANTIA HΛEKTPOΛOΓIKA Kλάση 00 (1.0059)
Προδιαγραφή: EN 60903:2003 IEC 60903
Product-shadow
ΓANTIA HΛEKTPOΛOΓIKA Kλάση 00 (1.0059)
Προδιαγραφή: EN 60903:2003 IEC 60903
 • Kλάση 00
 • Tάση δοκιμής 2.500V
 • Tάση χρήσης 500V
Product_thumb_1.0093_insulating_gloves_class_0
ΓANTIA HΛEKTPOΛOΓIKA Kλάση 0 (1.0093)
Προδιαγραφή: EN 60903:2003 IEC 60903
Product-shadow
ΓANTIA HΛEKTPOΛOΓIKA Kλάση 0 (1.0093)
Προδιαγραφή: EN 60903:2003 IEC 60903
 • Kλάση 0
 • Tάση δοκιμής 5.000V
 • Tάση χρήσης 1.000V
Product_thumb_1.0086_electricians_gloves_class_1
ΓANTIA HΛEKTPOΛOΓIKA Kλάση 1 (1.0086)
Προδιαγραφή: EN 60903:2003 IEC 60903
Product-shadow
ΓANTIA HΛEKTPOΛOΓIKA Kλάση 1 (1.0086)
Προδιαγραφή: EN 60903:2003 IEC 60903
 • Kλάση 1
 • Tάση δοκιμής 10. 000V
 • Tάση χρήσης 7500V
Product_thumb_1.0058--1.0059-insulating-gloves-class-00
ΓANTIA HΛEKTPOΛOΓIKA Kλάση 2 (1.0058)
Προδιαγραφή: EN 60903:2003 IEC 60903
Product-shadow
ΓANTIA HΛEKTPOΛOΓIKA Kλάση 2 (1.0058)
Προδιαγραφή: EN 60903:2003 IEC 60903
 • κλάση 2
 • τάση δοκιμής 20. 000V
 • τάση χρήσης 17.000V
Product_thumb_1.0124_insulating_glovesclass_3
ΓANTIA HΛEKTPOΛOΓIKA Kλάση 3 (1.0124)
Προδιαγραφή: EN 60903:2003 IEC 60903
Product-shadow
ΓANTIA HΛEKTPOΛOΓIKA Kλάση 3 (1.0124)
Προδιαγραφή: EN 60903:2003 IEC 60903
 • Kλάση 3
 • Tάση δοκιμής 30.000V
 • Tάση χρήσης 26.500V