ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ
Product_thumb_3.0002-tyvek-cat-1
ΣTOΛH CAT 1 TYVEK® (3.0002)
Προδιαγραφή: EN 340
Product-shadow
ΣTOΛH CAT 1 TYVEK® (3.0002)
Προδιαγραφή: EN 340
 • περιορισμένων χρήσεων
 • υλικό: TYVEK®
 • χρώμα: λευκό
 • προέλευση: Eυρώπη
 • μεγέθη: M, L, XL, XXL
Product_thumb_3.0003_disposable__coverall_breath_44205
ΣTOΛH TYVEK® CLASSIC XPERT® (3.0003)
Προδιαγραφή: EN 13982-1 EN 13034 EN 1173-2
Product-shadow
ΣTOΛH TYVEK® CLASSIC XPERT® (3.0003)
Προδιαγραφή: EN 13982-1 EN 13034 EN 1173-2
 • περιορισμένων χρήσεων Tύπος: 5&6 CAT III
 • υλικό: TYVEK® Classic
 • χρώμα: λευκό Προέλευση: Eυρώπη
 • μεγέθη: M, L, XL, XXL
Product_thumb_tyvek_boat_
Product_thumb_3.0458_tyvek_classic_plus
ΣTOΛH TYVEK® CLASSIC PLUS (TYPE 4-6) CAT 3 (3.0458)
Προδιαγραφή: EN 13982-1+A1 EN ISO 13034 EN 1149-5 EN 14605-2 EN 1073-2
Κατασκευαστής: DUPONT
Product-shadow
ΣTOΛH TYVEK® CLASSIC PLUS (TYPE 4-6) CAT 3 (3.0458)
Προδιαγραφή: EN 13982-1+A1 EN ISO 13034 EN 1149-5 EN 14605-2 EN 1073-2
Κατασκευαστής: DUPONT
 • υλικό: TYVEK® PROTECH 
 •  χρώμα: λευκό
 •  μεγέθη: M έως XXL
Product_thumb_3.0912_easysafe_coverall_photo
ΣTOΛH EASYSAFE ® (TYPE 5-6) CAT 3 (3.0912)
Προδιαγραφή: EN ISO:13688:2013 EN 13982-1:2004+A1:2010 EN 13034:2005+A1:2009 EN 1149-5:2008
Κατασκευαστής: DUPONT
Product-shadow
ΣTOΛH EASYSAFE ® (TYPE 5-6) CAT 3 (3.0912)
Προδιαγραφή: EN ISO:13688:2013 EN 13982-1:2004+A1:2010 EN 13034:2005+A1:2009 EN 1149-5:2008
Κατασκευαστής: DUPONT

(TYPE 5-6) CAT 3

• υλικό: polyethylene nonwoven

• χρώμα: λευκό

• μεγέθη: M έως XXL

Product_thumb_3.0912_photo_easysafe_seams
Product_thumb_3.0016_tychem-c-in-use
ΣTOΛH TYVEK® TYCHEM® C (3.0016)
Προδιαγραφή: EN ISO 13982-1+A1 EN 13034 +A1 EN 1149-5 EN 11732-2 EN 14605+A1 EN14126
Κατασκευαστής: DUPONT
Product-shadow
ΣTOΛH TYVEK® TYCHEM® C (3.0016)
Προδιαγραφή: EN ISO 13982-1+A1 EN 13034 +A1 EN 1149-5 EN 11732-2 EN 14605+A1 EN14126
Κατασκευαστής: DUPONT
 •  υλικό: TYCHEM C® CAT III 
 • τύπος: 3 & 4
 • χρώμα: κίτρινο
 • προέλευση: Ευρώπη
 • μεγέθη: M έως XXL

 

Product_thumb_3.0016_tychem-c-in-use3 Product_thumb_3.0016-tychem-c Product_thumb_3.0016-tychem-c-
Product_thumb_3.0203-tychem-f
ΣTOΛH TYVEK® TYCHEM F® (3.0203)
Προδιαγραφή: EN ISO 13982-1+A1 EN 13034+A1 EN 1149-5 EN 1073-2 EN14126
Κατασκευαστής: DUPONT
Product-shadow
ΣTOΛH TYVEK® TYCHEM F® (3.0203)
Προδιαγραφή: EN ISO 13982-1+A1 EN 13034+A1 EN 1149-5 EN 1073-2 EN14126
Κατασκευαστής: DUPONT
 • στολή περιορισμένων χρήσεων
 •  υλικό: TYCHEM F®
 •  Tύπος: 3 & 4  CAT III
 •  χρώμα: γκρι
 •  προέλευση: Ευρώπη
 •  μεγέθη: M έως XXL  
Product_thumb_3.0203_tychem-f