ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ
Product_thumb_4.0027_single_use_dust_mask
MAΣKA ΣΚΟΝΗΣ NR (4.0027)
Product-shadow
MAΣKA ΣΚΟΝΗΣ NR (4.0027)

• ελαφριά με προσαρμοζόμενο έλασμα μύτης
• κατάλληλη για μη τοξική σκόνη
• συσκευασία 50 τμχ

Product_thumb_4.0141-single-use-dust-mask-dm002
MAΣKA ΣΚΟΝΗΣ AΠΛH COMFORT NR (4.0141)
Product-shadow
MAΣKA ΣΚΟΝΗΣ AΠΛH COMFORT NR (4.0141)
 • ελαφριά με προσαρμοζόμενο έλασμα μύτης
 • κατάλληλη για μη τοξική σκόνη
 • συσκευασία 50 τμχ
Product_thumb_4.0139_______eco_ffp2
ΜΑΣΚΑ ΣΚΟΝΗΣ FFP2 NR (4.0139 )
Προδιαγραφή: EN 149:2001+A1:2009
Product-shadow
ΜΑΣΚΑ ΣΚΟΝΗΣ FFP2 NR (4.0139 )
Προδιαγραφή: EN 149:2001+A1:2009
 • μάσκα για μη τοξικές σκόνες
 • ενισχυμένα λάστιχα, προσαρμοζόμενο έλασμα μύτης και εσωτερικά αφρώδες υλικό
 • κατάλληλη για μη τοξικές σκόνες και υγρά αεροζόλ
Product_thumb_4.0388_eco_ffp2_valved__nr_img_1350
ECO FFP2 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ NR (4.0388)
Προδιαγραφή: EN 149:2001+A1:2009
Product-shadow
ECO FFP2 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ NR (4.0388)
Προδιαγραφή: EN 149:2001+A1:2009
 • μάσκα κατάλληλη για μη τοξικές σκόνες και αεροζόλ
 • ενισχυμένα λάστιχα, προσαρμοζόμενα έλασμα μύτης
 •  εσωτερικά αφρώδες υλικό και βαλβίδα εκπνοής
Product_thumb_4.0142_ffp2_nr
FFP2 NR ME BAΛBIΔA (4.0142)
Προδιαγραφή: EN 149:2001+A1:2009
Product-shadow
FFP2 NR ME BAΛBIΔA (4.0142)
Προδιαγραφή: EN 149:2001+A1:2009
 • μάσκα κατάλληλη για μη τοξικές σκόνες και υγρά αεροζόλ
 • ενισχυμένα λάστιχα, προσαρμοζόμενο έλασμα μύτης
 • εσωτερικά αφρώδες υλικό και βαλβίδα εκπνοής
Product_thumb_4.0389_img_1353
ECO FFP2 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΣ NR (4.0389)
Προδιαγραφή: EN 149:2001+A1:2009
Product-shadow
ECO FFP2 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΣ NR (4.0389)
Προδιαγραφή: EN 149:2001+A1:2009
 • μάσκα κατάλληλη για χαμηλές τοξικότητας σκόνη και υγρά αεροζόλ με στρώμα ενεργού άνθρακα 
 • ενισχυμένα λάστιχα, προσαρμοζόμενα έλασμα μύτης, εσωτερικά αφρώδες υλικό
 •  βαλβίδα εκπνοής
Product_thumb_4.0138-ffp2nr-carbon-valved-jfy
FFP2 NR ME ΣTPΩMA ENEPΓOY ANΘPAKA+ BAΛBIΔA (4.0138)
Προδιαγραφή: EN 149:2001+A1:2009
Product-shadow
FFP2 NR ME ΣTPΩMA ENEPΓOY ANΘPAKA+ BAΛBIΔA (4.0138)
Προδιαγραφή: EN 149:2001+A1:2009
 • μάσκα κατάλληλη για χαμηλές τοξικότητας σκόνη και υγρά αεροζόλ με στρώμα ενεργού άνθρακα  
 • ενισχυμένα λάστιχα, προσαρμοζόμενα έλασμα μύτη και εσωτερικά αφρώδες υλικό
 • βαλβίδα εκπνοής
Product_thumb_4.0077_ffp3_valved
FFP3 NR ME BAΛBIΔA (4.0077)
Προδιαγραφή: EN 149:2001+A1:2009
Product-shadow
FFP3 NR ME BAΛBIΔA (4.0077)
Προδιαγραφή: EN 149:2001+A1:2009
 • μάσκα κατάλληλη για μη τοξικές σκόνες και υγρά αεροζόλ
 • ενισχυμένα λάστιχα, προσαρμοζόμενο έλασμα μύτης
 • περιμετρικά αφρώδες υλικό για καλύτερη στεγανότητα
 • βαλβίδα εκπνοής
Product_thumb_4.0137-ffp2-horizontal-fold-jfy-mask6010
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗΜΑΣΚΑ ΣΚΟΝΗΣ FFP2 NR (4.0137)
Προδιαγραφή: EN 149:2001+A1:2009
Product-shadow
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗΜΑΣΚΑ ΣΚΟΝΗΣ FFP2 NR (4.0137)
Προδιαγραφή: EN 149:2001+A1:2009
 • οριζόντια διπλωμένη μάσκα για μη τοξικές σκόνες και αεροζόλ
 •  ενισχυμένα λάστιχα, προσαρμοζόμενο έλασμα μύτης και εσωτερικά αφρώδες υλικό